Метчици

Метчикът е инструмент за нарязване на вътрешни резби. Представлява винт с нарязани прави и винтови режещи канали, които образуват режещи ръбове. Закрепва се посредством оформената като квадрат опашна част върху въртока, след това работната (режеща) част се поставя в предварително пробитото (а при необходимост и фрезенковано) до нужния диаметър отверстие и чрез въртеливо движение се нарязва резбата.

При нарязването най-често се използва комплект от два или три метчика, които се отличават по размерите и точността на профила, като всеки следващ номер е за по-фина обработка на отвора.

Цитат от Метчик – Уикипедия.

Показване на 2 резултата